THỐNG KÊ CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TỪ NĂM 2015-2022

27/06/2022 14:59:10 | Người đăng tin: ntnhan

BẢNG THỐNG KÊ CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TỪ NĂM 2015-2023

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

Năm công bố

1

Finite Element Method of the Internal Friction Angle   and Saturation Degree with the Groundwater Levels variations.

Đoan Truc Thy

Geology, Ecology, and Landscapes.

2023

2

Simulation and Evaluation of the Pore Water Pressure Variations with Groundwater Levels Variations at the Depths.

Đoan Truc Thy

Journal of Earth & Environmental Science Research & Reviews.

2023

3

Finite Element Method of the Influence Evaluation of the percentage of the fine particles of marine clay at the Different Depth Variations to the Total Volumetric Strain of the Soft Clay Ground.

Đoan Truc Thy

Journal of Earth & Environmental Science Research & Reviews.

2023

4

Experiment Measurement of the Dry Density Variations and Shear Stress with the Different Depth Variations.

Đoan Truc Thy

Journal of Earth & Environmental Science Research & Reviews.

2023

5

The Application of Geostatistical Software (SGeMS), Ilwis Software and Kriging Interpolation to simulate 3D Stratigraphic Structure Model Urban Rach Gia town, Kien Giang Province, Viet Nam

Đoan Truc Thy

E3S Web of Conferences

2022

6

Three (3d) Dimension Model Of Settlement Differences Of The Clay Ground Under Rigid Foundation By The Affection Of The Groundwater Variations – A Comparison

Đoan Truc Thy

E3S Web of Conferences

2022

7

Evaluation of the Vertical Displacement of the Circular Foundation on the over-consolidation Ground in Phu Quoc Island, Kien Giang Province, Viet Nam

Đoan Truc Thy

Hội thảo quốc tế lần thứ 6 "The 6th International

Conference on Civil Engineering for Sustainable Development (ICCEE 2022)".

2022

8

Xây dựng hệ thống công trình và hệ thống quan trắc mực nước tự động trong kênh rạch và trong than bùn phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng có hiệu quả từ năm 2005 -2021

Lê Hoàng Sơn, Trần Văn Thắng

Tạp chí Rừng và môi trường

2022

9

Phân tích mối quan hệ giữa độ võng đàn hồi và độ võng tính theo tiêu chuẩn Việt Nam của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật sử dụng cho công trình thủy lợi và nhà dân dụng nông thôn

Trần Tuấn Huy, Lê Hoàng Sơn

Tạp chí Rừng và môi trường

2022

10

A new two-variable shear deformation theory for bending, free vibration and buckling analysis of functionally graded porous beams

ND Nguyen, TN Nguyen, TK Nguyen, TP Vo

Composite Structures

2022

11

Phát triển phương pháp Chebyshev-Ritz phân tích dao động tự do dầm cơ tính biến thiên

NT Nhân, NN Dương, NT Kiên

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXDHN

2021

12

Effect of electric fields on the electronic and thermoelectric properties of zigzag buckling silicene nanoribbons

Thi-Kim-Quyen Nguyen, Nguyen-Huu-Hanh Pham, Phan Thị Kim Loan, Vu Thanh Tra, Van-Truong Tran

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

2021

13

The effect of critical electric fields on the electronic distribution of bilayer armchair graphene nanoribbons

Nguyen Lam Thuy Duong, Nguyen Thi Kim Quyen, Pham Nguyen Huu Hanh, Le Dang Khoa, Ngo Van Chinh, Phan Thị Kim Loan, Huỳnh Anh Huy, Vu Thanh Tra

Dalat University Journal Of Science

2021

14

Tính chất điện tử của hexagonal chromium nitride

Nguyễn Thị Kim Quyên  , Phạm Nguyễn Hữu Hạnh  and Vũ Thanh Trà

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

2021

15

Đề xuất các hệ thống canh tác vùng bán đảo Cà Mau thích ứng với biến đổi khí hậu – Nước biển dâng

Nguyễn Đăng Tính, Hoàng Tuấn, Lê Hoàng Sơn, Vũ Văn Kiên

 

Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường

2020

16

Phân tích tĩnh dầm composite sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao hai biến

NT Nhân, NN Dương, NT Kiên

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXDHN

2020

17

Tight-binding description for the electronic band structure of penta- graphene

Nguyen Thi Kim Quyen, Vu Thanh Tra, Tran Van Truong

Semiconductor Science and Technology

2020

18

Vibration and buckling behaviours of thin-walled composite and functionally graded sandwich I-beams

ND Nguyen, TK Nguyen, TP Vo, TN Nguyen, S Lee

Composites Part B: Engineering

2019

19

Ritz solution for buckling analysis of thin-walled composite channel beams based on a classical beam theory

NN Duong, NT Kien, NT Nhan

Journal of Science and Technology in Civil Engineering

2019

20

Đánh giá nghiên cứu các phương pháp  xử lý đất yếu đã và đang ứng dụng ở ĐBSCL

Lâm Nguyệt Duyên, Võ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thanh Ngà

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật

2019

21

Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản tại một số trường đại học ở ĐBSCL

Đỗ Lê Bình, Hàng Duy Thanh, Huỳnh Thị Liên

Tạp chí Giáo dục

2018

22

New Ritz-solution shape functions for analysis of thermo-mechanical buckling and vibration of laminated composite beams

ND Nguyen, TK Nguyen, TN Nguyen, HT Thai

Composite Structures

2018

23

Bending analysis of laminated composite beams using hybrid shape functions

ND Nguyen, TK Nguyen, TN Nguyen, TP Vo

International conference on advances in computational mechanics

2017

24

Enhancement of the Seebeck effect in bilayer armchair graphene nanoribbons by tuning the electric fields

Thanh-Tra Vu, Thi-Kim-Quyen Nguyen, Thi-My-The Nguyen, Van-Cuong Nguyen, Van-Truong Tran

Superlattices and Microstructures

2017

25

Design and Implementation of
Smart Cane for Visually Impaired
People

 

Hung Ngoc Do, Minh-Thanh Vo,
Minh-Triet Nguyen, Huy Quoc
Luong, and Cuong Viet Trinh

 

6thInternational Conference on the
Development of Biomedical
Engineering in Vietnam (BME6)
IFMBE 2016

 

2016

26

Modulation of bandgap in bilayer armchair graphene ribbons by tuning vertical and transverse electric fields

V. T. Tra , Thi-Kim-Quyen Nguyen, Anh-Huy Huynh, Thi-Kim-Loan Phan, Van-Truong Tran

Superlattices and Microstructures

2016

27

On the design of wireless access
smart grid network on 868 MHz
frequency band

 

Lap-Luat Nguyen; Minh-Triet
Nguyen; Mai The Kien; Le
Quoc Cuong; Tuan-Duc Nguyen

 

National Foundation for Science and
Technology Development Conference
on Information and Computer Science
(NICS)

 

2015

28

On the design of wireless Smart
Grid network for an apartment
building based on 868 MHz low
power wireless SoC

 

Lap-Luat Nguyen; Minh-Triet
Nguyen; Le Quoc Cuong; Tuan
Duc Nguyen

 

International Conference on Advanced
Technologies for Communications
(ATC)Advances in Signal Processing,
Telecommunications & Computing
(SigTelCom)

 

2015

29

A practical implementation of
wireless sensor network based
smart home system for smart grid
integration

 

Minh-Triet Nguyen; Lap-Luat
Nguyen; Tuan-Duc Nguyen

 

International Conference on Advanced
Technologies for Communications
(ATC)

 

2015

30

On the design of gateway node for
smart gird home network

 

Minh-Triet Nguyen; Lap-Luat
Nguyen; Tuan-Duc Nguyen

 

International Conference on
Communications, Management and
Telecommunications (ComManTel)

 

2015

31

Đánh giá phản ứng địa chấn khung thép BRBF bằng phương pháp tĩnh phi tuyến tương thích AMC.

Bùi Kiến An, Nguyễn Hồng Ân

Tạp Chí Xây Dựng

2015