THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN THAM GIA TỪ NĂM 2015-2022

27/06/2022 15:06:46 | Người đăng tin: ntnhan

BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI GIẢNG VIÊN THAM GIA TỪ NĂM 2015-2022

STT

Tên đề tài

Giảng viên thực hiện/
Trách nhiệm tham gia

Cấp

NN/Bộ/

Cơ sở

Năm
thực hiện

Tình trạng

Ghi chú

1

Thiết kế phần mềm tính toán nội lực khung theo phương pháp phần tử hữu hạn.

TS. Đỗ Lê Bình/
Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2021

Đã nghiệm thu

 

2

Thiết kế phần mềm tính toán nội lực khung theo phương pháp phần tử hữu hạn.

ThS. Nguyễn Thiện Nhân/ Thư ký đề tài

Cơ sở

2021

Đã nghiệm thu

 

3

Phân tích mối quan hệ giữa độ võng đàn hồi và độ võng tính theo tiêu chuẩn của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật

ThS. Trần Tuấn Huy/
Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2021

Đã nghiệm thu

 

4

Nghiên cứu ứng dụng cầu vòm ống thép trong xây dựng cầu giao thông nông thôn ở tỉnh Kiên Giang

ThS. Vũ Thanh Phong/
Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2021

Đang thực hiện

 

5

Nghiên cứu ứng dụng cầu vòm ống thép trong xây dựng cầu giao thông nông thôn ở tỉnh Kiên Giang

ThS. Nguyễn Thanh Ngà/

Thư ký đề tài

Cơ sở

2021

Đang thực hiện

 

6

Thiết kế mô hình thiết bị theo dõi và cảnh báo xâm nhập mặn bằng công nghệ truyền thông qua mạng di động.

ThS. Nguyễn Minh Triết/
Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2021

Đang thực hiện

 

7

Thiết kế hệ thống đèn báo giao thông sử dụng năng lượng mặt trời

ThS. Lê Hoàng Sơn

Cơ sở

2021

Đang thực hiện

 

8

Thiết kế hệ thống đèn báo giao thông sử dụng năng lượng mặt trời

ThS. Nguyễn Thiện Nhân

Cơ sở

2021

Đang thực hiện

 

9

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng của Chromium Nitride (CrN) – vật liệu tiêu biểu của nhóm cấu trúc rocksalt - bằng phương pháp gần đúng liên kết mạnh.

ThS. Nguyễn Thiện Nhân/

Thư ký đề tài

Cơ sở

2020

Đã nghiệm thu

 

10

Phân tích dao động tư do của dầm có cơ tính biến thiên (FGM) sử dụng đa thức Chebyshev cải tiến.

ThS. Nguyễn Thiện Nhân/

Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2020

Đã nghiệm thu

 

11

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc vùng năng lượng của Chromium Nitride (CrN) – vật liệu tiêu biểu của nhóm cấu trúc rocksalt - bằng phương pháp gần đúng liên kết mạnh.

ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên/ Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2020

Đã nghiệm thu

 

12

Phân tích dao động tư do của dầm có cơ tính biến thiên (FGM) sử dụng đa thức Chebyshev cải tiến.

ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên/ Thư ký đề tài

Cơ sở

2020

Đã nghiệm thu

 

13

Phân tích tĩnh dầm composite sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao hai biến

ThS. Nguyễn Thiện Nhân/

Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2019

Đã nghiệm thu

 

14

Tính chất điện và từ của GdN và EuN

TS. Đỗ Lê Bình/

Chủ nhiệm đề tài

Cơ sở

2015

Đã nghiệm thu