Giới Thiệu Chung

31/10/2019 11:03:32 | Người đăng tin: admin

Kỹ thuật - Công nghệ

 I. TỔNG QUAN

     Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang đặt tại Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu thành, Tỉnh Kiên Giang từ hơn 5 năm qua. Trường là một trong ba trường Đại học công lập thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo ở Vùng ĐBSCL và được đầu tư xây dựng trên diện tích 100ha.

    Khoa Kỹ thuật  - Công nghệ thuộc Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHKG ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Với lực lượng giảng viên trẻ tuổi, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ ngày càng tạo dựng được một nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn đạo trong mỗi sinh viên- một lực lượng nòng cốt làm nên sự phát triển của đất nước.

     Khoa Kỹ thuật – Công nghệ cũng như các Phòng, Khoa, Trung tâm khác được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường về mọi mặt (công tác tư tưởng; công tác hỗ trợ trang bị các thiết bị, điều kiện cần thiết phục vụ cho nhu cầu dạy và học,…) nên cũng đã từng bước nâng cao được chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

    Từ lúc thành lập đến nay (giai đoạn 2015-2018), sau 04 năm hoạt động Khoa Kỹ thuật – Công nghệ đã đạt được những thành tích đáng kể. Hiện tại Khoa Kỹ thuật – Công nghệ chủ yếu đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng và đã thực hiện tuyển sinh 04 đợt với tổng số sinh viên theo học là khoảng 500 sinh viên phần lớn rất năng nổ và nhiệt huyết, có tinh thần nghiên cứu, sáng tạo cao.

    Trong thời gian tới, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường Đại học Kiên Giang ráo riết mở thêm các mã ngành như Công nghệ kỹ thuật công trình giao thôngCông nghệ kỹ thuật  Điện – Điện tử,…nhằm đáp ứng yêu cầu việc làm tỉnh nhà và nguyện vọng của người học.

II. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

     Sứ mệnh của khoa Kỹ Thuật Công Nghệ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, thực hiện nghiên cứu khoa học.

     Đến năm 2020, khoa Kỹ Thuật Công Nghệ đi vào quỹ đạo, tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng uy tín.

     Tập thể khoa Kỹ Thuật Công Nghệ luôn quyết tâm và tập trung xây dựng Khoa đạt được các giá trị cốt lõi sau: "TẬN TÂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG"

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA KHOA

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

     1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các Bộ môn thuộc Khoa;

     2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức ứng  khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

      3. Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa phụ trách;

     4. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu lao động, gắn kết giữa Khoa, Bộ môn, giảng viên và nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người lao động nhằm giúp cho chương trình đào tạo sát với thực tế và đáp ứng tốt nhu cầu của nhà tuyển dụng; quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

     5. Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

     6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, nhân viên và sinh viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ và nhân viên thuộc Khoa;

     7. Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

     8. Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng trường Đại học Kiên Giang ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của trường Đại học Kiên Giang;

      9. Khoa  Kỹ thuật và Công nghệ có các bộ môn, bộ phận trực thuộc, thư viện khoa, hành chính khoa, phòng thí nghiệm, trung tâm tư vấn và dịch vụ thuộc khoa. Các đơn vị trên do Trưởng khoa đề nghị, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập.

      Đứng đầu Khoa là Trưởng Khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp Trưởng Khoa có các Phó Trưởng Khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng Khoa và Phó khoa không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.