Giới Thiệu Chung

31/10/2019 11:03:32 | Người đăng tin: ntkquyen

Lịch sử hình thành đơn vị

Khoa Kỹ thuật Công nghệ (KTCN) là một trong những Khoa thuộc ĐHKG, được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-ĐHKG ngày 15/10/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHKG. Khoa KTCN có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, liên thông, bậc ĐH.

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

Khoa KTCN là một Khoa thành viên của Trường ĐHKG với chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo ĐH và NCKH về lĩnh vực khối ngành kỹ thuật, như xây dựng, tự động hóa, ôtô…, cung cấp nguồn nhân lực trong và ngoài nước về chuyên ngành đào tạo.

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của đơn vị

Sứ mệnh của Khoa KTCN là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao các ngành Công nghệ kỹ thuật trình độ Cao đẳng, Đại học như: CNKTXD, Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô... cho tỉnh Kiên Giang nói riêng cũng như là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Khoa có nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên khối ngành kỹ thuật, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học. Đó là sinh viên tốt nghiệp ra trường với đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, tư duy độc lập sáng tạo đáp ứng được các yêu cầu xã hội. Ngoài ra Khoa cũng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Tầm nhìn của Khoa đến năm 2030: Khoa KTCN là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực các ngành Kỹ thuật Công nghệ có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của xã hội cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học lớn trong vùng; đồng thời tiếp cận, hòa nhập với các trường Đại học trong khu vực và trên thế giới. Khoa cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu của xã hội.

Tập thể Khoa KTCN luôn quyết tâm và tập trung xây dựng Khoa đạt được các giá trị cốt lõi sau: “Tận tâm – Uy tín – Chất lượng”. Trong đó, các mục tiêu cụ thể mà Khoa đặt ra:

- Tiếp tục tăng quy mô ngành nghề đào tạo đại học.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo về số lượng, chuẩn hoá về chất lượng đáp ứng mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành một Khoa mạnh về đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

Khoa đang tập trung xây dựng cơ chế quản lý theo hướng phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của GV, người lao động và SV. Hoạt động của Khoa đã thể hiện được tính linh hoạt, phối hợp và đồng bộ trong quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Khoa. Với việc duy trì tốc độ tăng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, Khoa đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về nhân lực để phục vụ giảng dạy, tăng cường công tác quản lý, cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học. Trong đó, kế hoạch giảng dạy và học tập của Khoa được xây dựng theo đúng quy định, dựa trên cở sở chương trình khung do Bộ GD&ĐT ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng, nhiệm vụ của Khoa. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Khoa đã chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ và tạo tiền đề đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong những năm tiếp theo.

Các ngành đào tạo của Khoa

Tính đến năm học 2022-2023, Khoa KTCN đang vận hành 03 CTĐT hệ Đại học, gồm Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô.

Số lượng sinh viên đang học và số lượng sinh viên đã tốt nghiệp

Tính từ năm 2015 đến năm 2022, Khoa Kỹ thuật Công nghệ có tổng số hơn 1.100 sinh viên. Trong đó, số sinh viên tốt nghiệp vào khoảng 268 sinh viên.

Cơ cấu tổ chưc đơn vị

Cơ cấu tổ chức của Khoa KTCN hiện nay có 02 bộ môn bao gồm bộ môn Kết cấu công trình và Tự động hóa, Nền móng và Quản lý xây dựng, ngoài ra, còn có Công đoàn và Đoàn thanh niên

                                 

Hiện tại Khoa có 15 cán bộ cơ hữu với 100% có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 2 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ được liệt kê chi tiết trong Bảng 1. Đồng thời lực lượng giảng dạy còn được hỗ trợ bởi các GV giàu kinh nghiệm từ các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu.              

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

1

Đỗ Lê Bình

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

2

Bùi Kiến An

Thạc sĩ

P.Trưởng bộ môn

3

Nguyễn Thiện Nhân

Thạc sĩ

P.Trưởng bộ môn

4

Lâm Nguyệt Duyên

Thạc sĩ

GV

5

Lý Thiện Hảo

Thạc sĩ

GV

6

Trần Tuấn Huy

Thạc sĩ

GV

7

Nguyễn Thị Hoàng Hoa

Thạc sĩ

GV

8

Nguyễn Hoàng Giang

Thạc sĩ

GV

9

Nguyễn Thanh Ngà

Thạc sĩ

GV

10

Vũ Thanh Phong

Thạc sĩ

GV

11

Huỳnh Bá Phúc

Tiến sĩ

GV

12

Nguyễn Thị Kim Quyên

Thạc sĩ

GV

13

Lê Hoàng Sơn

Thạc sĩ

GV

14

Đoàn Trúc Thy

Thạc sĩ

GV

15

Nguyễn Minh Triết

Thạc sĩ

GV

Bảng 1. Danh sách CBGV thuộc Khoa