Nhân lực

31/10/2019 19:06:24 | Người đăng tin: ntnhan

     Tính đến tháng 03 năm 2021, Khoa KT - CN có tổng cộng 16 cán bộ giảng dạy tại Khoa. Trong đó có 2 Tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh đang theo học ở nước ngoài, 10 thạc sĩ và 1 kỹ sư. Cụ thể là:

STT

HỌ VÀ TÊN

HÌNH ẢNH

ĐỊA CHỈ MAIL

HỌC HÀM, HỌC VỊ / CHỨC VỤ

LÝ LỊCH

KHOA HỌC

1

ĐỖ LÊ BÌNH

dlbinh@vnkgu.edu.vn

Tiến sĩ/Trưởng Khoa

Xem chi tiết

2

VŨ THANH PHONG

vtphong@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết

3

LÂM NGUYỆT DUYÊN

lnduyen@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết

4

ĐOÀN TRÚC THY

dtthy@vnkgu.edu.vn

NCS/Giảng viên

Xem chi tiết

5

BÙI KIẾN AN

bkan@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Phó Trưởng BM Nền móng và QLXD

Xem chi tiết

6

NGUYỄN THIỆN NHÂN

ntnhan@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Phó Trưởng BM Kết cấu công trình - Tự động hóa

Xem chi tiết

7

TRẦN TUẤN HUY

tthuy@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết

8

LÊ HOÀNG SƠN

lhson@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết

9

LÝ THIỆN HẢO

lthao@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết

10

HUỲNH BÁ PHÚC

hbphuc@vnkgu.edu.vn

TS/Giảng viên

Xem chi tiết

11

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

ntkquyen@vnkgu.edu.vn

NCS/Giảng viên

Xem chi tiết
12 NGUYỄN HOÀNG GIANG nhgiang@vnkgu.edu.vn NCS/Giảng viên Xem chi tiết

13

NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA

nthhoa@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết
14 NGUYỄN MINH TRIẾT nmtriet@vnkgu.edu.vn Thạc sĩ/Giảng viên Xem chi tiết

15

NGUYỄN THANH NGÀ

ntnga-cn@vnkgu.edu.vn

Thạc sĩ/Giảng viên

Xem chi tiết

16

VÕ THỊ THÙY TRANG

vtttrang@vnkgu.edu.vn

Kĩ sư/Thư ký

Xem chi tiết