Lịch làm việc của BGH từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2015

07/01/2020 17:09:26 | Người đăng tin: admin

Ngày

Sáng

Chiều, tối

Thứ 3

16/06/2015

* Dự Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Tỉnh uỷ.

TP: Hiệu trưởng.

Tại: Tỉnh ủy.

Họp đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

TP: BGH; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc.

Tại: Phòng họp Khu Hiệu bộ.

Đi Nha Trang thẩm định CTĐT ngành CNKTMT và tham dự ĐH Đảng bộ trường ĐHNT (đến thứ sáu ngày 19/6).

TP: PHT Chuẩn; PHT Thành.

Tại: Nha Trang.

* Thông qua Dự án mua sắm trang thiết bị Lý – Hoá – Sinh.

TP: Thường trực HĐ KH&ĐT;
K. KHCB; Ban QLDA; P. QTTB;
K. CNSH; K. TNMT.

Tại: Phòng họp Khu Hiệu bộ

Thứ 4

17/06/2015

 

Thăm Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Truyền thanh TP. Rạch Giá nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6.

TP: Hiệu trưởng; Đ/c Đại Hổ;
Đ/c Lộc.

Tại: Các đơn vị đến thăm.

Họp đóng góp dự thảo văn kiện Đảng.

TP: PHT Khanh.

Tại: Tỉnh ủy.

Thăm Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6.

TP: Hiệu trưởng; PHT Khanh;

Đ/c Đại Hổ; Đ/c Lộc.

Tại: các đơn vị đến thăm.

 

Thứ 5

18/06/2015

 

Đi công tác Hà Nội (đăng ký làm việc với Đ/c Triệu – Cục Cơ sở vật chất).

TP: Hiệu trưởng; Đ/c Lộc.

Tại: Hà Nội.

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 6

19/06/2015

 

Xử lý công việc cơ quan.

* Làm việc với UBND huyện Châu Thành về ký kết an ninh trật tự.

TP: PHT Khanh; Đ/c Như.

Tại: UBND huyện Châu Thành.

Thứ 2

22/06/2015

 

Làm việc với Đại học Kinh tế - Luật Tp. HCM.

TP: Đại học Kinh tế - Luật.

Tại: Tp. HCM

* Họp chuẩn bị công tác đào tạo đầu năm học.

TP: PHT Thành; P. QLĐT-KT

Tại: Phòng PHT Thành.

Họp chuẩn bị công tác đào tạo đầu năm học.

TP: PHT Thành; P. QLĐT-KT.

Tại: Phòng PHT Thành.

 

Thứ 3

23/06/2015

Dự kiến tham gia Hội thẩm nhân dân.

TP: Hiệu trưởng.

Tại: Tòa án Tỉnh.

Họp chuẩn bị công tác quảng bá tuyển sinh tại An Giang.

TP: PHT Thành; P. QLĐT-KT.

Tại: An Giang.

Họp thông qua Quy hoạch đào tạo.

TP: BGH.

Tại: Phòng họp Khu hiệu bộ.

* Nghiệm thu đề tài cá Chạch Lấu với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang.

TP: PHT Chuẩn.

Tại: Khu Thực nghiệm.

Thứ 4

24/06/2015

Họp Giao ban.

TP: BGH; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại: Phòng họp Khu hiệu bộ.

Họp về công tác tình nguyện hè.

TP: PHT Thành; BTV đoàn; trường.

Tại: Văn phòng Đoàn.

Thứ 5

25/06/2015

Đi công tác Hà Nội.

TP: Hiệu trưởng; PHT Khanh.

Tại: Hà Nội

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 6

26/06/2015

Dự kiến đi Hà Nội với Đại học Quốc gia Tp. HCM về liên kết đào tạo Thạc sĩ.

TP: PHT Thành; P.QLĐT-KT.

Tại: Phòng PHT Thành.

Chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức thi kết thúc học kỳ.

TP: PHT Thành; P. QLĐT-KT.

Tại: Phòng họp Khu Hiệu bộ.

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 2

29/06/2015

Đi An Giang quảng bá tuyển sinh (đến ngày thứ sáu 03/7).

TP: PHT Thành; Đ/c Thọ; Đoàn TS.

Tại: An Giang.

Xử lý công việc cơ quan.

Thứ 3

30/06/2015

Xử lý công việc cơ quan.

* Đi tuyển sinh Cần Thơ.

TP: PHT Chuẩn; Đoàn TS.

Tại: Cần Thơ.