Kết quả nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2017-2018

30/04/2020 20:53:34 | Người đăng tin: ntnhan

Trong năm học 2017-2018, Khoa Kỹ thuật Công nghệ được Nhà trường giao kinh phí cho sinh viên thực hiện 6 đề tài nghiên cứu khoa học. Nhìn chung, các nhóm sinh viên được giao thực hiện đề tài đã thực hiện đúng kế hoạch và có sự phối hợp tốt giữa giảng viên được phân công hướng dẫn và sinh viên  là chủ nhiệm đề tài khoa học đã được giao. Các đề tài đã được nghiệm thu đúng thời gian qui định.

Các đề tài nghiên cứu khoa học gồm:

       (1) Nghiên cứu phương án xử lý đất yếu trong khu vực lấn biển trong thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên giang dùng phương pháp mô phỏng bằng phần mềm Plaxis.

       (2) Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông dùng đá bụi thay thế một phần cát trong xây dựng.

       (3) Nghiên cứu phương án thiết kế nhà thích ứng với biến đổi khí hậu trong thành phố Rạch Giá.

       (4) Tính toán khả năng chịu tải theo cường độ của đất nền cho cọc nhồi đường kính nhỏ và cọc bê tông cốt thép đúc sẵn (cọc tiết diện vuông) cho công trình tại khu IV khu lấn biển, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

      (5) Tự động hóa thiết kế dầm và sàn bê tông cốt thép bằng công cụ Excel.

      (6) Nghiên cứu khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép bằng phương pháp biểu đồ tương tác.

Qua nghiên cứu đã giúp cho sinh viên nắm vững và rèn luyện được các kỹ năng cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học.

Sinh viên biết vận dụng các kiến thức đã học vào công việc giải quyết một vấn đề cụ thể, gắn học đi đôi với hành.

Qua quá trình học tập và nghiên cứu, giúp sinh viên tăng cường được khả năng sáng tạo, nâng cao khả năng hợp tác thông qua làm việc nhóm, tạo được tinh thần trách nhiệm trong mỗi sinh viên.

Ngoài ra việc thực hiện các đề tài khoa học của sinh viên tạo nên phong trào yêu thích nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Khoa.