Xét duyệt đề xuất NCKH cấp Khoa đối với sinh viên, năm học 2019-2020

30/04/2020 21:21:23 | Người đăng tin: ntkquyen

Năm học 2019-2020, sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã đưa ra 7 đề xuất nghiên cứu khoa học (dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn) cấp Khoa, được thể hiện cụ thể như sau:

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Mục tiêu, nội dung chủ yếu

GVHD

1

Xây dựng công cụ tính toán tự động cốt thép cho cột bê tông cốt thép từ nội lực xuất ra của phần mềm Etabs 9.7.4

Nguyễn Nhật Hào

- Nghiên cứu các hàm Excel (hoặc VBA cho excel) thực hiện lọc nội lực từ phần mềm hỗ trợ tính toán kết cấu Etabs.

- Nghiên cứu các hàm Excel (hoặc VBA cho excel) xây dựng quy trình tính toán cốt thép cột tiết diện chữ nhật bằng phương pháp lệch tâm phẳng và lệch tâm xiên.

Trần Tuấn Huy

2

Phát triển ứng dụng Visual Basic Application trên Excel trong việc tự động hóa tính toán kết cấu móng công trình dân dụng.

Tạ Minh Phát

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính nội lực móng bằng Sap, thiết kế kết cấu móng công trình dân dụng, thiết kế chương trình trên ứng dụng VBA trên excel.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình kết xuất nội lực tự động từ Sap vào excel bằng ứng dụng VBA trên excel.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động tính toán kết cấu móng và kết xuất kết quả bằng ứng dụng VBA trên excel.

Nguyễn Thiện Nhân

3

Nghiên cứu tự động hóa tính toán kết cấu khung bê tông cốt thép bằng ứng dụng Visual Basic Application trên excel

Đặng Đình Bửu

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính nội lực khung bằng Etabs, thiết kế cốt thép khung theo TCVN 5574:2012, thiết kế chương trình ứng dụng VBA trên excel.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình kết xuất nội lực tự động từ Etabs vào Excel bằng ứng dụng VBA trên excel.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động hóa tính toán cốt thép khung BTCT và kết xuất kết quả bằng ứng dụng VBA trên excel.

Nguyễn Thiện Nhân

4

Nghiên cứu sử dụng Autolisp để lập trình vẽ tự động dầm bê tông cốt thép mặt cắt chữ nhật

Huỳnh Thanh An

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Autolisp để xây dựng đoạn mã tự động vẽ dầm mặt cắt hình chữ nhật

Vũ Thanh Phong

5

Xây dựng công cụ tính toán khả năng chịu lực của dầm mặt cắt chữ nhật bằng phần mềm MathCad

Nguyễn Minh Khang

Xây dựng công cụ tính toán bằng phần mềm MathCad cho các tiết diện: Hình chữ nhật, …

Vũ Thanh Phong

6

Xây dựng mô hình tàu điệm từ trường

Nguyễn Trọng Hiếu

- Nghiên cứu mạch điều khiển tốc độ, công suất, phần mềm hỗ trợ vẽ mạch Orcad.

- Nghiên cứu tính toán các thông số ảnh hưởng đến trụ và giá đỡ đường ray.

Nguyễn Hoàng Giang

7

Xây dựng công cụ tính toán tự động phục vụ thiết kế móng băng trên nền thiên nhiên

Trần Minh Tín

Nghiên cứu các hàm Excel để lập công cụ tính toán tự động

Lê Hoàng Sơn

Các đề tài đều đáp ứng được nội dung nghiên cứu của ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Hội đồng quyết định thông qua các đề xuất NCKH trên tuy nhiên cần phải chỉnh sửa theo đóng góp của Hội đồng.