no-image.png

Thông báo nộp đồ án tốt nghiệp HK1(2021-2022)...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 23-11-2021 16:01:57

Thời gian đồ án tốt nghiệp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/11/2021...

no-image.png

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm và liên...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 04-10-2021 23:03:22

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm và liên thông đại học đợt 1 năm 2021...

no-image.png

Thông báo tiếp tục tuyển sinh bổ sung cho 2 ngành Côn...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 02-10-2021 21:55:09

Thông báo tiếp tục tuyển sinh bổ sung đến hết ngày 20/10/2021. Thời gian nhập học đợt 3 vào ngày 25/10/2021...

no-image.png

Thông báo tiếp tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 03-09-2021 09:45:33

Thông báo tiếp tục xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển đến hết ngày 12/09/2021. Thời gian nhập học chính thức dành cho sinh viên khóa 7 là 13/0...

no-image.png

Thông báo nộp đề cương...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 19-08-2021 09:20:35

Thông báo thời gian nộp lại đề cương tốt nghiệp HK1 năm học 2021-2022...

no-image.png

Lịch bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 14-08-2021 16:01:46

Thông báo lịch thông qua đề cương Khóa luận tốt nghiệp HK1, năm 2021-2022. ...

no-image.png

Thông báo: Kế hoạch sinh hoạt 2 tuần đầu Khóa 7 và hư...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 10-08-2021 20:24:55

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-ĐHKG ngày 28/06/2021 của Trường Đại học Kiên Giang ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Căn cứ vào tình hình diễn b...

no-image.png

Lịch thi học kỳ 3 năm học 2020-2021...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 25-07-2021 16:26:34

...

1618298691.jpg

Thông báo triệu tập + danh sách thực tập kỹ sư và thực ...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 13-04-2021 14:24:51

Thông báo triệu tập+ danh sách sinh viên đi thực tập kỹ sư và thực tập công nhân HK3 năm học 2020-2021...

1617898271.jpg

Thông báo thời gian, hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghi...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 08-04-2021 23:11:11

Vào lúc 7h ngày 12/04/2021 khoa KTCN tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 tại phòng B204 gồm các hội đồng: HĐ1, HĐ2, HĐ3...