Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp B16XD

22/03/2020 10:36:51 | Người đăng tin: ntnhan
Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức cho các sinh viên khóa 2 (2016-2020) bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Trong đó, với tổng số 55 sinh viên được xét bảo vệ luận văn, dưới sự hướng dẫn của 9 giảng viên hướng dẫn, tất cả được chia làm 2 đợt bảo vệ. Đợt 1 (21 sinh viên) bảo vệ ngày 09 và 10/03/2020, đợt 2 (34 sinh viên) bảo vệ ngày 19 và 20/03/2020, tại các phòng 412 khu giảng đường D Trường Đại học Kiên Giang. Buổi bảo vệ luận văn được diễn ra theo đúng các quy định của nhà Trường, sinh viên chuẩn bị chu đáo các thuyết minh cũng như các bản vẽ khi đưa ra bảo vệ trước Hội đồng. Đây có thể nói là một bước đệm cuối giúp các em tổng hợp lại các kiến thức cơ bản cần thiết cho một Kỹ sư Xây dựng trong tương lai.

Thầy Trưởng Khoa Đỗ Lê Bình, Thầy Trần Tuấn Huy chụp hình lưu niệm cùng sinh viên