Hội thảo khoa học Khoa KTCN năm 2020

27/05/2020 08:31:11 | Người đăng tin: ntnhan
Nhằm mục đích tạo ra một môi trường trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm thuật toán ứng dụng trong tính toán, thiết kế các công trình xây dựng cho giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ (KTCN) tiến hành tổ chức Hội thảo cấp Khoa, với chủ đề: “Ứng dụng một số phần mềm tin học trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng”.