Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

29/12/2020 17:10:11 | Người đăng tin: ntnhan
Vừa qua, lúc 14h00, ngày 13/11/2020, Khoa Kỹ thuật- Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Khoa của sinh viên Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

Vừa qua, lúc 14h00, ngày 13/11/2020, Khoa Kỹ thuật- Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Khoa của sinh viên Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

Hình 1. Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên.

Hội đồng nghiệm thu hai đề tài, dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thiện Nhân, gồm:

  1. Nghiên cứu tự động hoá tính toán kết cấu khung Bê tông cốt thép bằng ứng dụng Visual Basic Application trên Excel, chủ nhiệm đề tài: SV. Đặng Đình Bửu, lớp B17XD1. (Phầm mềm)
  2. Nghiên cứu tự động hoá tính toán kết cấu móng cọc Bê tông cốt thép bằng ứng dụng Visual Basic Application trên Excel, chủ nhiệm đề tài: SV.Tạ Minh Phát, lớp B17XD2.

 

Hình 2.Sinh viên Đặng Đình Bửu báo cáo đề tài NCKH.

Các đề tài được Hội đồng đánh giá cao với tính ứng dụng của nghiên cứu, và khả năng đưa vào giảng dạy và học tập ở một số học phần chuyên ngành, ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

Hình 3.Hội đồng tham gia chấm báo cáo NCKH của sinh viên.

Đặc biệt, nghiên cứu Khoa học trong sinh viên giúp rèn luyện và nâng cao kỹ năng tự nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên. Đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của sinh viên Ngành được ngày càng tiến bộ hơn.

Hình 4.Hình chụp lưu niệm của nhóm nghiên cứu.