Thực tập hè 2019-2020

15/06/2020 14:23:12 | Người đăng tin: ntnhan
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập rèn luyện tay nghề, vận dụng kiến thức đã học trong Trường để áp dụng vào công việc thực tế. Ngày 15/06/2020 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ có tổ chức buổi phổ biến nội quy, quy trình thực tập trước khi dẫn sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp trong thời gian 8 tuần kể từ ngày 15/06/2020.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập rèn luyện tay nghề, vận dụng kiến thức đã học trong Trường để áp dụng vào công việc thực tế. Ngày 15/06/2020 Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ có tổ chức buổi phổ biến nội quy, quy trình thực tập trước khi dẫn sinh viên đi thực tế tại doanh nghiệp trong thời gian 8 tuần kể từ ngày 15/06/2020. Qua đợt thực tập này sinh viên có thể trực tiếp làm việc với hồ sơ thiết kế của công trình và các tài liệu liên quan. Đồng thời sinh viên biết tổ chức và phân tích được quá trình thi công của một công trình từ móng đến mái. Giúp sinh viên tích lũy được kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. và chuẩn bị tốt tâm lý nghề nghiệp vững vàng trước khi ra trường.

TS. Đỗ Lê Bình - Trưởng Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ phổ biến quy chế thực tập

Giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm

Giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm

Giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm