Thực tập hè 2020-2021

22/04/2021 15:14:39 | Người đăng tin: ntnhan
Tình hình thực tập hè của sinh viên tại các doanh nghiệp

Trong Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (CNKTXD), thông qua hai đợt thực tập hè, sinh viên được trao những cơ hội để liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, đồng thời tạo nên những kết nối cho cơ hội việc làm sau khi ra Trường. Do đó, giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ (KTCN) luôn quan tâm theo dõi, cùng hướng dẫn các hoạt động thực tập của sinh viên ở công trình. Đặc biệt, thông qua các hoạt động khảo sát sinh viên thực tập, giảng viên luôn nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn lao động, quy định về giờ giấc và nội quy của công trình cũng như những quy định về thực tập theo yêu cầu của Khoa và giảng viên hướng dẫn đẫ đề ra.., hướng đến những kết quả tốt trong đợt thực tập của sinh viên.

 

TS. Đỗ Lê Bình cùng ThS. Nguyễn Thiện Nhân xuống thăm khảo sát sinh viên nơi công trình thực tập.

 

Một số hình ảnh của sinh viên nơi công trình thực tập: