video clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thông báo Khoa

  THÔNG BÁO KỲ THI PHỤ HK1 NĂM 2018 - 2019

   
  Tin tức – Sự kiện

  Vừa qua, ngày 06/03/2019, lúc 8h30 tại phòng 307 khu nhà học B Trường Đại học Kiên Giang, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa với chủ đề “Một số kỹ thuật tính toán trong xây dựng”.