video clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, tầng 4, phòng T401, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Kiên Giang.

SĐT liên hệ: 02973629678