video clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Đội ngũ viên chức

 

Tính đến tháng 10 năm 2018, Khoa KT - CN có tổng cộng 15 cán bộ giảng dạy tại Khoa. Trong đó có 1 Tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh đang theo học ở nước ngoài, 11 thạc sĩ và 2 kỹ sư. Cụ thể là:
Ở đây 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ MAIL GHI CHÚ / CHỨC VỤ
1 ĐỖ LÊ BÌNH dlbinh@vnkgu.edu.vn Science Director
2 VŨ THANH PHONG vtphong@vnkgu.edu.vn Giảng viên
3 LAM NGUYỆT DUYÊN lnduyen@vnkgu.edu.vn Giảng viên
4 ĐOÀN TRÚC THY dtthy@vnkgu.edu.vn Giảng viên
5 BÙI KIẾN AN bkan@vnkgu.edu.vn Giảng viên
6 NGUYỄN THIỆN NHÂN ntnhan@vnkgu.edu.vn Giảng viên
7 TRẦN TUẤN HUY tthuy@vnkgu.edu.vn Giảng viên
8 LÊ HOÀNG SƠN lhson@vnkgu.edu.vn Giảng viên
9 LÊ QUỐC NAM lqnam@vnkgu.edu.vn Giảng viên
10 LÝ THIỆN HẢO lthao@vnkgu.edu.vn Giảng viên
11 HUỲNH BÁ PHÚC hbphuc@vnkgu.edu.vn Giảng viên (học TS)
12 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN ntkquyen@vnkgu.edu.vn Giảng viên
13 NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA nthhoa@vnkgu.edu.vn Giảng viên
14 NGUYỄN THANH NGÀ ntnga-cn@vnkgu.edu.vn Kỹ sư
15 VÕ THỊ THÙY TRANG vtttrang@vnkgu.edu.vn Thư ký