video clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thông báo Khoa

  THÔNG BÁO KỲ THI PHỤ HK1 NĂM 2018 - 2019

   
  Tin tức – Sự kiện

  Ngày 27/5/2019, Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức cho các sinh viên năm 4 bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.