Đoàn viên thanh niên Khoa Kỹ Thuật - Công Nghệ hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2017

03/06/2020 11:09:21 | Người đăng tin: bkan

      Chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2017 “Kết nối con người với thiên nhiên” nhằm khuyến khích con người gần gũi với thiên nhiên, khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, nhận thức tầm quan trọng của thiên nhiên và hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ trái đất, mái nhà chung của chúng ta.

 

Sinh viên Chi đoàn B15XD1 tham gia hoạt động

      Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/06/2017, Đoàn Khoa KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ thực hiện một số hoạt động mang ý nghĩa bảo vệ cảnh quan nhằm giúp Đoàn viên - Thanh niên hiểu được tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân trong việc gần gũi, bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan ở xung quanh. Từ ngày 26/04/2017 đến ngày 26/05/2017, Đoàn khoa KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ phát động các hoạt động vệ sinh môi trường như: thu gom rác thải, quét dọn, vệ sinh trong khuôn viên Trường Đại học Kiên Giang. Đồng thời, tổ chức hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên Trường: tưới cây, quét vôi, dọn cành... Hoạt động được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên các khóa 1 và 2 ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG. Kết quả, các bạn đoàn viên đã hoàn thành chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường đồng thời nâng cao nhận thức của sinh viên trong khoa về bảo vệ môi trường.