1656234018.jpg

Ngày hội việc làm và giới thiệu năng lực tư vấn, chuyển...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 26-06-2022 16:00:18

Vào lúc 8 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2022 tại khuôn viên nhà học B Trường ĐHKG có tổ chức ngày hội việc làm và giới thiệu năng lực tư vấn, chuyển giao cô...

1650123369.jpg

Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 16-04-2022 22:36:09

Mã ngành: 7510103. Tổ hợp môn: A00, A01; D01; D07. Chỉ tiêu 2022: 100sv...

1650123211.jpg

Giới thiệu ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 16-04-2022 22:33:31

Mã ngành: 7520216. Tổ hợp môn: A00, A01; D01; C01. Chỉ tiêu 2022: 50sv....

1650123019.jpg

Giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 16-04-2022 22:30:19

Mã ngành: 7510205. Tổ hợp môn: A00, A01; D01; C01. Chỉ tiêu 2022: 40sv....

1648784461.jpg

Kế hoạch tuyển sinh 2022...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 01-04-2022 10:41:01

Kế hoạch tuyển sinh tổng thể năm 2022 của Trường Đại học Kiên Giang...

1632491870.jpg

Thông báo xét tuyển đại học đợt bổ sung đến hết ngày 20...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 24-09-2021 20:42:53

Trường Đại học Kiên Giang xét tuyển bổ sung đến hết ngày 20/10/2021 Hình thức: - Trực tuyến tại: https://htql.vnkgu.edu.vn/dkxettuyenonline. - Nộp ...

1630636785.jpg

Thông báo xét tuyển đại học đợt 5 (bổ sung) đến hết ngà...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 03-09-2021 09:39:45

Thời gian xét tuyển: đến hết ngày 23/09/2021 Hình thức: - Trực tuyến tại: https://htql.vnkgu.edu.vn/dkxettuyenonline. - Nộp trực tiếp tại Trường Đạ...

1626840055.png

Tuyển sinh đợt 4...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 21-07-2021 11:00:55

Thời gian xét tuyển: đến hết ngày 26/08/2021 Hình thức: - Trực tuyến tại: https://htql.vnkgu.edu.vn/dkxettuyenonline. - Nộp trực tiếp tại Trường Đạ...

1623722113.png

Ứng dụng Công nghệ trong phòng chống Covid-19...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 15-06-2021 08:40:12

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, sinh viên Khoa rửa tay, sát khuẩn phòng chống dịch Covid-19, sinh viên Nguyễn Trọng Hiếu đã chế tạo máy r...

1619081121.jpg

Thực tập hè 2020-2021...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 22-04-2021 15:14:39

Tình hình thực tập hè của sinh viên tại các doanh nghiệp...