1590549663.jpg

Thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021...

Người đăng: ntnhan || Thời gian: 27-05-2020 10:21:03

Năm học 2020-2021, Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ tuyển sinh một số chuyên ngành như: Công nghệ kỹ thuật xây dựng và một số chuyên ngành liên kết đào tạo hìn...

1590543071.jpg

Hội thảo khoa học Khoa KTCN năm 2020...

Người đăng: ntnhan || Thời gian: 27-05-2020 08:31:11

Nhằm mục đích tạo ra một môi trường trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm thuật toán ứng dụng trong t...

1584848211.jpg

Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp B16XD...

Người đăng: ntnhan || Thời gian: 22-03-2020 10:36:51

Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức cho các sinh viên khóa 2 (2016-2020) bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Trong đó, với tổ...

1578310553.jpg

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây d...

Người đăng: admin || Thời gian: 06-01-2020 18:35:53

Ngày 27/5/2019, Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã tổ chức cho các sinh viên năm 4 bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng....

1578310043.jpg

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THÁNG 3 NĂM 2019...

Người đăng: admin || Thời gian: 06-01-2020 18:27:23

Vừa qua, ngày 6/3/2019, lúc 8h30 tại phòng 307 khu nhà học B, Trường Đại học Kiên Giang, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức Hội thảo Khoa với chủ đề...