1618298691.jpg

Thông báo triệu tập + danh sách thực tập kỹ sư và thực ...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 13-04-2021 14:24:51

Thông báo triệu tập+ danh sách sinh viên đi thực tập kỹ sư và thực tập công nhân HK3 năm học 2020-2021...

1617898271.jpg

Thông báo thời gian, hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghi...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 08-04-2021 23:11:11

Vào lúc 7h ngày 12/04/2021 khoa KTCN tổ chức hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 tại phòng B204 gồm các hội đồng: HĐ1, HĐ2, HĐ3...

1616065035.jpg

Lễ trao bằng tốt nghiệp...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 18-03-2021 17:55:17

8h00 ngày 21/03/2021 nhà Trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp, các bạn đi đúng giờ nhé!...

no-image.png

Thông báo kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2020-2021 ...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 12-01-2021 09:44:43

...

no-image.png

Danh sách sinh viên dự thi HK1 năm học 2020-2021, Khoa ...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 16-11-2020 15:02:04

...

no-image.png

Lịch thi HK1, năm học 2020-2021...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 16-11-2020 14:47:56

...

no-image.png

Hội thảo Khoa học cấp Khoa...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 14-09-2020 09:37:02

...

no-image.png

Lịch thi kỳ thi phụ HK2, năm học 2019-2020 ...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 02-07-2020 21:21:18

...

1593607747.jpg

Thông báo danh sách học bổng HK1 năm học 2019-2020...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 01-07-2020 19:49:07

Các bạn sinh viên xem quyết định cấp học bổng HK1 năm học 2019-2020 và danh sách đính kèm....

1593419159.jpg

Lịch ôn thi kỳ thi phụ HK2 năm học 2019-2020...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 29-06-2020 15:25:59

Các bạn sinh viên tham gia kỳ thi phụ HK2 năm học 2019-2020 theo dõi lịch ôn tập trong file đính kèm....