Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy. Nghị định 784/QĐ-ĐHKG 01/07/2020 Trường
2 Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp Quyết định 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
3 Thông báo về việc giải đáp thắc mắc của SV về chuẩn đầu ra CNTT và ngoại ngữ Thông báo 196/TB-ĐHKG 18/10/2018 Trường
4 Ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy Quyết định 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
5 Ban hành Điều lệ trường đại học Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 06/08/2015 Bộ
6 Quyết định Số: 03/2020/QĐ-KTCN 30/11/-0001 Trường