Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Thông báo về việc rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ đánh giá ngoài 05 chương trình đào tạo thực hiện kiểm định chất lượng năm 2022 Thông báo Số 152/TB-ĐHKG 27/09/2022 Trường
2 Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 3 năm 2021-2022 Quyết định Số 766/QĐ-ĐHKG 21/09/2022 Trường
3 Thông báo về việc cấp học bổng thực tập tại công ty Petrorica - Mỹ Thông báo Số 148/TB-ĐHKG 16/09/2022 Trường
4 Thông báo về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Kiên Giang Thông báo Số 145/TB-ĐHKG 13/09/2022 Trường
5 Thông báo thay đổi hình thức thu Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Học sinh - Sinh viên Thông báo Số 141/TB-ĐHKG 08/09/2022 Trường
6 Thông báo về việc nộp hồ sơ và nhập thông tin người học lên phần mềm quản lý Thông báo Số 138/TB-ĐHKG 30/08/2022 Trường
7 Thông báo về việc hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo, danh mục minh chứng và hoàn tất việc thu thập minh chứng đối với các ngành thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2022 Thông báo Số 127/TB-ĐHKG 19/08/2022 Trường
8 Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp Thông báo Số 123/TB-ĐHKG 12/08/2022 Trường
9 Thông báo về việc thu học phì học kỳ 1 năm học 2022-2023 Thông báo Số 104/TB-ĐHKG 18/07/2022 Trường
10 Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 2 năm 2021-2022 Quyết định Số 455/QĐ-ĐHKG 13/06/2022 Trường
11 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học và công nghệ cấp khoa thực hiện năm 2022 Quyết định 397/QĐ-ĐHKG 17/05/2022 Trường
12 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đợt 2 năm học 2021-2022 Quyết định Số 236/QĐ-ĐHKG 04/03/2022 Trường
13 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021-2022 Quyết định Số 100/QĐ-ĐHKG 18/02/2022 Trường
14 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học và công nghệ cấp khoa (đợt 2) thực hiện năm 2021 Quyết định 557/QĐ-ĐHKG 04/10/2021 Trường
15 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học và công nghệ cấp khoa thực hiện năm 2021 Quyết định 201/QĐ-ĐHKG 31/03/2021 Trường
16 Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy. Quyết định 784/QĐ-ĐHKG 01/07/2020 Trường
17 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp khoa thực hiện năm 2019-2020 Quyết định 656/QĐ-ĐHKG 11/10/2019 Trường
18 Quy định thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp Quyết định 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
19 Thông báo về việc giải đáp thắc mắc của SV về chuẩn đầu ra CNTT và ngoại ngữ Thông báo 196/TB-ĐHKG 18/10/2018 Trường
20 Ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy Quyết định 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
21 Ban hành Điều lệ trường đại học Quyết định 70/2014/QĐ-TTg 06/08/2015 Bộ
22 Quyết định Số: 03/2020/QĐ-KTCN 30/11/-0001 Trường