1583339518.jpg

Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp khóa B16XD...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 04-03-2020 23:31:58

Thông báo danh sách hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp khóa B16XD ngày 09 và 10/03/2020...

1582270677.jpg

Hướng dẫn thi kỳ thi phụ HK1 (2019-2020)...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 21-02-2020 14:37:57

...

no-image.png

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương khóa luận tốt...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 15-01-2020 14:33:53

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp của Sinh viên khóa 2, ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng....

no-image.png

Thông báo kỳ thi phụ HK1 năm 2018 - 2019...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 17:05:19

THÔNG BÁO KỲ THI PHỤ HK1 NĂM 2018 - 2019...

no-image.png

Tình hình nợ học phí học kỳ 1, 2017 - 2018...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 17:00:21

Thông báo tình hình nợ học phí học kỳ 1, 2017 - 2018...

no-image.png

Thông báo về việc cập nhật thông tin cá nhân của sinh v...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 16:58:15

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN...

no-image.png

Kế hoạch về việc tổ chức: Ngày hội Tư vấn tuyển dụng và...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 16:45:01

Kế hoạch về việc tổ chức "Ngày hội Tư vấn tuyển dụng và giới thiệu việc làm năm 2018"...

no-image.png

Thông báo về thời gian lập kế hoạch học tập và đăng ký ...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 16:40:06

Thông báo về thời gian lập kế hoạch học tập và đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019...

no-image.png

Thông báo về việc thu tiến Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Ta...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 16:37:03

Thông báo về việc thu tiền Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Tai nạn năm học 2017-2018...

no-image.png

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Công nghệ và Việ...

Tác giả: admin || Thời gian: 07-01-2020 16:00:07

...