no-image.png

BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI SINH VIÊN THAM GIA TỪ N...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 07-06-2022 09:52:19

...

1654487922.jpg

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SV NĂM 2022...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 06-06-2022 10:51:53

...

1616066523.jpg

Phần mềm tự động hóa tính cốt thép khung BTCT...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 18-03-2021 18:22:03

Phần mềm BTKT được thực hiện năm 2020 bởi nhóm sinh viên B17XD1: Đặng Đình Bửu, Trương Phước Thịnh, Nguyễn Sĩ Triều, Huỳnh Việt Kha...

1609236419.jpg

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 29-12-2020 17:06:59

Vừa qua, lúc 14h00, ngày 13/11/2020, Khoa Kỹ thuật- Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Khoa của sinh viên Ngành Cô...

no-image.png

Xét duyệt đề xuất NCKH cấp Khoa đối với sinh viên, năm ...

Tác giả: ntkquyen || Thời gian: 30-04-2020 21:21:23

...

1591069180.jpg

Kết quả nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2017-...

Tác giả: ntnhan || Thời gian: 30-04-2020 20:53:34

...